Pagina 3

Wat voor soorten schulden zijn er?

0

De hoeveelheid privé schulden neemt helaas nog steeds toe in Nederland. Mensen maken schulden om verschillende redenen. Ik vind dat je het maken van schulden zoveel mogelijk moet beperken, sommigen aankopen kun je echter bijna niet doen zonder een lening af te sluiten. Hoe zou je schulden kunnen indelen in verschillende categorieën? Afhankelijk van hoe je tegen schulden aankijkt kun je privé schulden indelen op 3 verschillende manieren.

3 Verschillende manieren om schulden in te delen

Allereerst kunnen je kijken naar de primaire oorzaak van het aangaan van schulden. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt in overlevingsschulden, overbestedingsschulden, aanpassingsschulden en compensatieschulden. Daarnaast kun je de aangegane schulden, zeer controversieel, indelen in goede schulden tegenover slechte schulden. Tenslotte kun je schulden indelen in het soort overeenkomst dat is afgesloten tussen de geldverstrekker (schuldeiser) en de schuldenaar.

1. Oorzaken van schulden

Als je ongeacht de soort overeenkomst kijkt naar de achterliggende oorzaak van schulden kunnen we een viertal oorzaken van het aangaan van schulden herkennen: Overlevingsschulden, Overbestedingsschulden, Aanpassingsschulden en  Compensatieschulden. Bij iedere oorzaak is iemand niet in staat (gebleken) om tijdig zijn gedrag tijdig aan te passen waardoor zijn financiële positie uit balans raakte.

Overlevingsschulden

De totale inkomsten zijn te laag in verhouding tot de totale uitgaven van een huishouden. Hierdoor kan het gebeuren dat rekeningen te laat worden betaald, men rood staat op de betaalrekening of leningen afsluit die de primaire behoefte van een huishouden moeten betalen zoals: huur, gas, water, elektriciteit, voeding. Dit komt vaak voor bij mensen met een laag inkomen.

Overbestedingsschulden

Er wordt maandelijks te veel geld uitgegeven aan onnodige zaken waardoor er schulden ontstaan. Iemand met overbestedingsschulden heeft veelal voldoende inkomsten maar weet zichzelf niet te weerhouden van impulsieve aankopen en verliest veelal daardoor het overzicht op alle inkomsten en uitgaven.

Aanpassingsschulden

Schulden ontstaan door een verandering in de persoonlijke situatie van iemand. Denk hierbij aan gezinsuitbreiding, verlies van baan, langdurige ziekte of een scheiding. Iemand met aanpassingsschulden is te langzaam geweest in het aanpassen van zijn of haar uitgaven (en inkomsten) aan de nieuwe situatie en had geen noodreserve of leefreserve. Had iemand deze reserves wel gehad en had diegene adequaat gereageerd dan waren er geen schulden ontstaan.

Compensatieschulden

Compensatieschulden vloeien voort uit compensatiegedrag. Hierbij heeft iemand psychische problemen waardoor hij of zij op een zeer onverstandige manier geld uitgeeft. Bijvoorbeeld door te gokken, drugsgebruik, een koopverslaving et cetera. Mensen met compensatieschulden zullen allereerst psychische hulp moeten zoeken voordat zij hun financiële situatie blijvend kunnen verbeteren.

2. Goede schulden versus slechte schulden

Ondanks dat sommigen schulden in een grijs gebied vallen, wordt goede schuld meestal gedefinieerd als geld geleend om aankopen te financieren die je echt nodig hebt of die in waarden stijgen. Slechte schuld wordt gezien als geld geleend voor spullen die je alleen maar graag wilt hebben en die in waarden dalen in de loop van de tijd.

Goede schulden

Schuld wordt over het algemeen als goed beschouwt als het je helpt bij de aankoop van rijkdom verhogende dingen (assets). Dit zijn dingen die in de loop van de tijd je van een inkomen zullen voorzien of in waarde zullen stijgen. Het zijn verstandige investeringen die een positief effect hebben op je financiële toekomst op de langere termijn en geen negatief effect hebben op je financiële positie. Voorbeelden van goede schuld zijn bijvoorbeeld:

 • geld lenen voor onderwijs,
 • geld lenen voor medische kosten,
 • geld lenen voor de aanschaf van een woning (hypotheek).

Slechte schulden

Schuld wordt als slecht of schadelijk beschouwd voor je vermogens positie als het wordt gebruikt om de aankoop te financieren van spullen die in waarde dalen of geen geld zullen opleveren. Dit soort schulden verslechteren je financiële positie alleen maar en hebben geen blijvend positief effect op je leven. Door het aangaan van deze schulden beroof je jezelf in de toekomst van financiële ruimte die je dan wellicht hard nodig hebt. Voorbeelden van slechte schuld zijn bijvoorbeeld:

 • Geld lenen voor een luxueuze vakantie, juwelen of dure kleding,
 • Geld lenen voor de aanschaf van een auto (nieuw of gebruikt),
 • Consumptieve leningen,
 • Koop op afbetaling leningen (bijvoorbeeld 50% – 50% leningen voor de aanschaf auto)
 • Creditcard schulden,
 • Flits-kredieten (de slechtste schulden die je kunt hebben).

3. Soort overeenkomst

Nu je weet wat de oorzaak van schulden kan zijn en je begrijpt waarom schulden bijna altijd slechte schulden zijn is het tijd om te kijken naar de soorten schulden die er zijn. Omdat schulden in onze huidige maatschappij helaas als normaal worden beschouwt herkennen veel mensen schulden niet meer. Hieronder vindt je een overzicht van de meest voorkomende soorten schulden. Heb jij schulden? Kijk dan op deze pagina om te lezen hoe je het beste je schulden kunt aflossen.

 • Achterstallige rekeningen: openstaande rekening die voorbij de betalingstermijn zijn, zijn schulden. Denk hierbij ook aan de bekende postorderbedrijven. Voorkom het niet op tijd betalen van rekeningen zodat je geen extra kosten moet betalen.
 • Krediet op betaalrekening: oftewel rood staan. Is een schuld met rentes die kunnen oplopen tot 14%. Ook als je nooit rood staat, maar je wel rood kunt staan wordt dit meegeteld in het bepalen van je financiële positie. Lees hier hoe je KOB opzegt.
 • Consumptieve Leningen: De bekendste consumptieve leningen zijn het doorlopend krediet en de Persoonlijke lening. Beide zijn schulden waarvan de rente varieert afhankelijk van het te lenen bedrag en jou persoonlijke financiële positie. Lees hier meer.
 • Studieschulden: Schuld aangegaan om je studie mee te bekostigen. Hopelijk heb je dit geld wijs besteed. Rente percentages zijn veelal minder dan 1%.
 • Geld geleend van familie of vrienden: zo makkelijk als het lijkt om geld van andere mensen te lenen zo makkelijk is het ook om je goede relatie met die ander in gevaar te brengen. De vergoeding is afhankelijk van wat je hebt afgesproken. Zorg ervoor dat je bij grotere bedragen goede afspraken maakt en dit vast legt op papier.
 • Achterstand gas, water en licht: achterstallige rekeningen bij je water of elektriciteitsbedrijf zijn schulden. Op het moment dat je niet betaald kun je afgesloten worden.
 • Achterstand huur: achterstand op je huur is een schuld. Door het niet betalen van je huur kun je uit je huis gezet worden.
 • Achterstand hypotheek: achterstand op je hypotheek betalingen zijn schulden en zorgen er na drie maanden voor dat je een negatieve BKR codering krijgt. De bank kan je uit de woning zetten en deze in een executie veiling van de hand doen. De bank zal daarna een eventueel verlies nog steeds op je proberen te verhalen. Als je een achterstand hebt op je hypotheek is het van belang zo snel mogelijk deze in te lopen.
 • Autofinanciering: Iedere manier waarop je de aanschaf van een auto financiert is een schuld. Let op dat “koop nu betaal later tegen 0%” vaak zeer hoge rente percentages kent na de rente vrije periode. Ook iedere privé lease vorm die je aangaat is een schuld. Je bent pas echt eigenaar van de auto als je de laatste termijn of de slot som hebt betaald.
 • Creditcard of krediet op klantenkaart: Op het moment dat je creditcard rekening niet automatisch van je bankrekening wordt afgeschreven of je zelf deze rekening niet direct betaald, heb je een schuld tegen een veelal hoog rente percentage.
 • Boetes en Fraudeschulden: Schulden aan de overheid zijn nooit prettig omdat de overheid een oneindige reserve heeft om de schuld terug te vorderen. Tevens kunnen deze schulden enorm oplopen doordat je bruto bedragen moet terug betalen en er direct handelingskosten worden gerekend.
 • Belasting schulden, gemeentelijke heffingen: Op het moment dat je te laat bent met het betalen van deze centrale en decentrale belastingen en je hebt niet tijdig een regeling getroffen heb je een schuld bij de overheid. Deze zal er alles aan doen om die te verhalen.
 • Uitgestelde betaling: Op het moment dat je een product koopt tegen een uitgestelde betaling ben je een schuld aangegaan. En ondanks dat je initieel wellicht geen rente hoeft te betalen is de rente na deze periode zeer hoog.
 • Flitskredieten: Oftewel leningen die je slechts voor enkele dagen aangaat zijn de slechtste schulden die je kunt maken. De rente tarieven zijn zeer hoog. Daarnaast worden enorme handelingskosten in rekening gebracht. Leen dan ook nooit geld in de vorm van een flitskrediet.


Schulden Samengevat

In onze huidige maatschappij sluit iedereen wel eens een lening af op een zeker moment. Weten wanneer het maken van schulden verstandig is en wanneer niet en begrijpen wat de oorzaak is van jou schulden verbetert je financiële positie en je kansen op succes in jou leven.

Het besten is om niet meer schulden te maken dan dat je comfortabel kunt terug betalen. Met comfortabel bedoel ik dat je de schuld in een hoog tempo kan terug betalen zonder te moeten ingeven op andere aspecten (je andere uitgaven) van je leven. Laat je totale schuld omvang in ieder geval nooit meer dan 33% van je bruto (huishouden) inkomen bedragen.

Helemaal geen schulden maken, de woning financiering uitgezonderd, is de beste keuzen in mijn ogen. Helaas zijn er maar weinig mensen die zich dit kunnen veroorloven vanuit hun financiële positie. Als uitgangspunt “alles met mate” hanteren is een goede benadering om met schulden om te gaan. Tenslotte heeft iedere schuld, goed of slecht, nadelen. Als jij van mening bent dat je teveel schulden hebt of je wilt weten hoe je je schulden het beste kunt terug betalen lees dan “de ultieme gids om je schulden voorgoed af te lossen“.

Wat voor schulden heb jij gehad en hoe hebben die invloed gehad op jou leven? Wat is volgens jou de slechtste schuld die mensen kunnen maken?

Je huis opruimen, doe dit Stap voor Stap

0

Een opgeruimd huis zorgt voor een fijn gevoel en een rust punt die je nodig hebt in je leven. Het opruimen van je huis doe je niet in een middag en kun je daarom het beste inplannen. In dit artikel lees je welke manier jou het meest gemotiveerd houdt. Hierdoor ga je door met je huis opruimen totdat je je hele huis hebt opgeruimd. Je leest ook hoe je dit het beste kunt inplannen en aanpakken. Het begint allemaal met de tijd ervoor te nemen en vooral door te gaan.

Hoe kun je het beste beginnen met het je huis opruimen?

Als je je hele huis wilt opruimen lijkt het misschien verleidelijk om in een dag of in een paar dagen ook daadwerkelijk je hele huis op te ruimen. Toch is dat voor de meeste mensen niet de meest prettige en succesvolle manier. Handiger is om deze vaak grote klus in stappen op de te delen en iedere week een of een paar stappen te zetten. Je ziet hierdoor niet alleen vooruitgang in het opruimen, je zult ook meer energie overhouden voor anderen dingen.

“Opruimen doe je niet alleen. Betrek alle gezinsleden uit je huishouden bij opruimen. Hierdoor is niet de ene persoon veel tijd kwijt aan het opruimen van de rommel die een ander maakt.”

Je huis opruimen kun je alleen als je weet waarvoor je elke ruimte gebruikt en welke categorie spullen in welke ruimte hun plek hebben. Loop daarom voordat je daadwerkelijk begint met opruimen een rondje door je huis en schrijf op waarvoor iedere ruimte wordt gebruikt en welke spullen daarbij horen. Zo creëer je voor iedere categorie spullen een vaste plek in je huis in plaats dat alles overal rond slingert. Verplaatst echter nog helemaal niets!

Hou jezelf gemotiveerd en ruim samen op

Opruimen van je huis doe je samen met al je gezinsleden of mensen uit je huishouden. Hierdoor is het opruimen een stuk makkelijker maar vooral ook leuker. Bespreek samen waar je iedere ruimte voor gebruikt en welke spullen in iedere ruimte thuis horen. Schrijf dit eventueel op als je hoofd makkelijk overloopt of je vergeetachtig bent.

Pak vervolgens een vuilniszak of afval bak en loop nogmaals een rondje door je huis. Als je spullen ziet die weg kunnen, gooi ze dan direct weg. Denk aan oude kranten en tijdschriften, lege flessen en verpakkingsmateriaal dat alleen maar rondslingert of spullen waar niemand meer iets aan heeft. Op deze manier creëer je voor jezelf direct succes wat je motiveert om vooral door te gaan.


Maak bewust onderscheid in je spullen

Niets is zo vervelend als een hele zaterdag middag bezig zijn met opruimen en er pas achteraf achter komen dat je spullen eigenlijk alleen maar van plek zijn veranderd zonder dat je huis opgeruimd is. Herken je dit? Maak daarom bewust onderscheid in vier categorieën waar je al je spullen in kunt indelen. Als je iets vast hebt wat je in een van de categorieën wilt doen stel je dan bewust de vraag: “Word ik hier bij van?”.  Deze vier categorieën zijn als volgt:

 1. Behouden: spullen die je nog gebruikt of waar je nog een warm, goed gevoel van krijgt.

Naast Behouden herken je drie categorieën voor je spullen die je niet behoudt:

 1. Verkopen: spullen die weg mogen maar waar je nog een leuk bedrag mee kunt verdienen.
 2. Weggeven: spullen die je niet meer kunt verkopen maar waarschijnlijk heel goed bruikbaar zijn voor andere mensen.
 3. Recyclen of weggooien: Spullen die hoogstwaarschijnlijk geen waarde voor iemand anders meer kunnen hebben en die je niet meer gebruikt.

“Hou altijd het doel van opruimen in gedachte als je ermee bezig bent: behouden wat waarde voor je heeft en wat je daadwerkelijk gebruikt en wegdoen van spullen die geen waarde meer voor je hebben of die je niet gebruikt. Je huis opruimen zorgt voor rust.”

Stap voor stap je hele huis opruimen

Je hele huis opruimen doe je dus stap voor stap. Plan wekelijks een aantal momenten in en begin bijvoorbeeld in het weekend. Dan heb je meer tijd en energie om te opruimen. Zorg er voor dat je een vaste plek in je huis hebt waar je alle spullen kan neerzetten die je niet behoudt.

Opruimen doe je het handigst per categorie spullen, niet per ruimte. Als je bijvoorbeeld een ruimte opruimt ben al snel met verschillenden categorieën tegelijk bezig. Begin je in je slaapkamer dan kom je kleding tegen, boeken en tijdschriften, make-up spullen et cetera. Je kunt je hierdoor niet focussen op een categorie spullen, bijvoorbeeld op al je boeken. Marie Kondo uit Japan had dit al jaren geleden beschreven in haar wereldwijd vertaalde boeken. Marie’s advies is de volgende stappen te zetten. Uit eigen ervaring weet ik dat dit heel erg goed werkt waardoor je binnen de korste keren je hele huis helemaal opgeruimd kan hebben.

Ruim op per categorie samen met Marie Kondo

 1. Focus bij het opruimen op een enkele categorie aan spullen. Beperk je dus niet tot een ruimte in je huis.
 2. Ga het hele huis door en verzamel al je spullen binnen die categorie op een makkelijk overzichtelijke plaats. Bijvoorbeeld je eettafel, de vloer of een bed.
 3. Neem al je spullen een voor een in je hand en vraag je jezelf wanneer je dat artikel het laatst hebt gebruikt en of het je nu een warm, goed gevoel geeft.
 4. Leg vervolgens ieder artikel op de ‘houden’ of een ‘niet behouden’ stapel.
 5. Geef de spullen die wilt houden direct hun plek in je huis zoals je eerder al bedacht had.
 6. Handel de niet te behouden spullen direct af:
  1. Te verkopen spullen zet je klaar om ze te verkopen.
  2. Spullen die je wilt weggeven zet je klaar in een doos om daadwerkelijk weg te geven.
  3. Spullen die je wilt weggooien of die kunnen worden gerecycled breng je direct weg.

 

Als je je alle categorieën aan spullen in je huis doorgenomen hebt en zo je huis hebt opgeruimd heb je waarschijnlijk een hele berg spullen de deur uitgedaan. Neem de tijd om te genieten van je mooi opgeruimde huis en beloon je zelf met een drankje terwijl je op de bank van de ruimte en rust geniet.

Wat is de schulden spiraal?

0

De neerwaartse schulden spiraal is de term die gebruikt wordt voor de situatie wanneer een individu land of bedrijf steeds verder oplopende schulden aangaat. Dit steeds grotere wordende schuld bedrag en het oplopende rentebedrag worden steeds onhoudbaarder en leiden uiteindelijk tot het persoonlijk faillissement van die persoon.

Helaas zal de omgeving van iemand die in een neerwaartse schulden spiraal zit hier pas na een langere periode achter komen. Vaak zal de persoon die teveel geld uitgeeft dit lang blijven ontkennen omdat hij in de ontkenningsfase zit. Hierdoor worden de financiële problemen alleen maar groter met alle gevolgen van dien.

Vaak denken Nederlanders dat mensen uit andere landen meer privé schulden maken, toch is dit niet zo. Nederlanders hebben relatief weinig eigen vermogen en een van de hoogste privé schulden van alle Europese landen. Deze schulden bestaan voornamelijk uit hypotheek schulden. Op het moment dat je niet meer in staat bent om de groei van je schulden te controleren zit je in een schuld spiraal. Hieronder lees je hoe de neerwaartse schulden spiraal er uit ziet.


Stadia van de Neerwaartse Schulden Spiraal

 1. Geeft teveel geld uit. Doordat iemand te hoge uitgaven heeft in verhouding tot zijn inkomsten. Door langdurig, om welke reden dan ook, meer uit te geven dan dat er binnen komt ontstaan er achterstanden in betalingen, gaat men schulden aan en worden daadwerkelijke betaling van producten en diensten verschoven naar de toekomst. Iemand past dus zijn levensstijl niet aan aan zijn inkomen en blijft geld uitgeven terwijl dit onverstandig is.
 2. Blijft geld lenen. Doordat iemand meer geld blijft uitgaven blijft diegene ook meer geld lenen om de gaten in zijn budget iedere maand weer te dichten. Het totale schuld bedrag groeit iedere maand verder, net als het maandelijks te betalen rente bedrag. De financiële onbalans neemt iedere maand verder toe. De neerwaartse schuld spiraal is nu echt begonnen.
 3. Rente en terugbetaling worden groter. De hierdoor ontstane verplichtingen om de gemaakte schuld en de hier bovenop te betalen rente groeien steeds verder in omvang. Doordat iemand zijn uitgaven niet of onvoldoende aanpast aan zijn inkomsten wordt de afstand tussen zijn uitgaven en inkomsten steeds groter. De maandelijks schuld en de rentelast wordt steeds zwaarder.
 4. Verzuimt levensstijl aan te passen. Ondanks dat het iedere maand zwaarder wordt om de financiële verplichtingen te blijven voldoen past iemand zijn levensstijl en daarmee zijn uitgaven patroon niet aan. Iemand ontkent dat hij een financieel probleem heeft of heeft niet de middelen om in zijn uitgaven te snijden waardoor deze lager kunnen worden dan de inkomsten.
 5. Onhoudbaar groot deel van inkomsten gaat naar schuldaflossing en rente. Doordat het budget gat niet wordt opgelost wordt het steeds moeilijker om aan alle financiële verplichtingen te blijven voldoen. De situatie wordt ongezond en de kans dat iemand een financiële verplichting niet nakomt wordt steeds groter.
 6. Niet nakomen van financiële verplichtingen. De persoon betaalt een of meerdere rekeningen niet op tijd of helemaal niet of komt zijn aflossings- en rentebetalings- verplichting niet na. Hierdoor zal de leverancier van die spullen of de financierder van de lening zich op dit individu willen verhalen. Als deze het vermoeden heeft dat de persoon helemaal niet aan zijn verplichtingen zal voldoen kan deze beslag laten leggen op iemands loon.
 7. Loon beslag en persoonlijk faillissement. Door aanhoudend niet aan zijn verplichtingen te voldoen zal er beslag gelegd worden op het loon van die persoon. Het kan voorkomen dat meerdere partijen dit tegelijk willen doen. Mocht het zo er naar uitzien dat iemand zijn totale schuld niet zal kunnen nakomen dan kan diegene persoon failliet worden verklaart. Op dat moment eindigt de persoon met geen enkele waardevolle bezittingen of spaargeld meer en zal die helemaal weer opnieuw moeten beginnen met het financieel opbouwen van zijn leven.

Heb jij het gevoel dat je teveel schulden hebt lees dan “de ultieme gids om je schulde voorgoed af te lossen“en begin de reis naar een schuldenvrij leven nu direct. Ben je op zoek naar professionele hulp omdat je bang bent dat je schulden probleem niet zelf kunt oplossen? Kijk dan hier voor een overzicht van betrouwbare schuld hulpverleners.

7 Categorieen van redenen waarom mensen schulden maken

0

Goed grip hebben en houden op je eigen financiën is een van de best lonende manieren om je eigen toekomst te bepalen en je financieel vrij te voelen. Helaas zijn er veel manieren om die grip op je financiën te verliezen waarbij het aangaan van schulden een van de belangrijkste reden is. Weet jij wat de belangrijkste categorieën van oorzaken zijn waarom mensen schulden maken? Hieronder lees je de belangrijkste categorieën waarom mensen schulden maken door.

1. Te hoge uitgaven

Als mensen meer geld uitgeven dan dat er maandelijks binnenkomt ontstaan er schulden door te hoge uitgaven. Vaak gaat het om niet elementaire uitgaven die worden gedaan waardoor deze uitgaven heel goed beïnvloedbaar zijn. Voorbeelden van te hogen uitgaven zijn:

 • Uiteten en winkelen,
 • Vervoerskosten,
 • Recreatie en vermaak,
 • Creditcard Schulden,
 • Recreatieve goederen,
 • Cosmetische chirurgie,
 • Gokken.

2. Slecht Financieel Management

Het niet maken van schulden begint met te weten wat jij wel en niet financieel kunt doen op een bepaald moment in je leven. Dit is sterk afhankelijk van je persoonlijke situatie, je financiële verplichtingen en de ruimte die je overhoud nadat al je vaste lasten zijn betaald. Neem wekelijks de tijd om de volgende onderwerpen door te nemen en je verkleint de kans aanzienlijk dat je schulden zult maken:

 • Ongegrond optimisme,
 • Nalaten te Budgetteren,
 • Weinig of helemaal niet sparen,
 • Gebrek aan financiële kennis,
 • Slecht Financieel management,
 • Gebrekkige financiële communicatie,
 • Je ouders hebben je niet geleerd om te gaan met geld,
 • Inflatie.

3. Slecht schulden Management

Het hebben van schulden is een ding, het slecht beheren en aflossen van schulden is een heel ander verhaal. Als je schulden hebt is het belangrijk om een aflosplan te schrijven die bij jou persoonlijke situatie past waardoor je die schulden daadwerkelijk ook zult aflossen. Doe je dit niet dan heb je een grote kans dat je veel te lang over het aflossen van je schulden doet waardoor je te veel rente betaald. Neem dan ook de tijd om je schulden in kaart te brengen en je plan op te stellen. Hou rekening met de soort schulden die je hebt en de manier waarop je die het beste kunt aflossen:

 • Krediet score opbouwen,
 • Flits kredieten,
 • Klanten kaarten schulden,
 • Hypothecaire krediet,
 • Hoge rentelasten,
 • Verzekeringshiaten.

4. Levensonderhoud

Leven kost geld en voor sommigen aankopen in je leven zul je waarschijnlijk geld moeten reserveren, geld moeten lenen of een verzekering moeten afsluiten. Als je hier een gezonde balans in weet te vinden en te behouden hou je schuld problemen buiten de deur. Laat je schulden je leven overnemen door te veel zaken te betalen via een financieringsvorm dan zul je onnodig lang schulden houden. Zorg er dan ook voor dat je een solide Plan hebt die je helpt een gezonde financiële balans te krijgen en te behouden. Een aantal levensonderhoud vorm kun je aan denken:

 • Studieschulden,
 • Auto lening,
 • Hypotheek,
 • Auto reparaties,
 • Woning reparaties en verbeteringen,
 • Uitvaart kosten,
 • Het Leven.

5. Belangrijke Levensmomenten

Belangrijke levensmomenten, vreugdevol maar ook de treurige kosten vaak veel geld. Voor de geplande of verwachte levensmomenten doe je er goed te sparen om deze uitgaven te kunnen doen zonder schulden te hoeven maken. Denk aan:

 • Trouw ceremonie,
 • Gezinsuitbreiding,
 • Scheiden.

Voor die levensmomenten die iedereen kan overkomen maar je niet plant is het een goede gewoonte geld op zij te leggen om zo deze vaak kostbare periodes zonder verdere financiële problemen te overbruggen. Denk aan:

 • Medische kosten,
 • Werkloosheid,
 • Onder niveau werken,
 • Geërfde Schulden.

6. Slechte Investeringskeuzes

De kans dat een investering financieel slecht afloopt wordt kleiner naarmate de voorbereiding groter wordt. Toch kan niet iedere voorbereiding voorkomen dat een investering je met een verlies of zelfs met schulden achterlaat. Doordat mensen zich persoonlijk committen aan een investering kunnen deze bedragen zelfs behoorlijk oplopen. Wees daarom altijd realistisch over de kansen welke een investering heeft en weet wanneer je ergens beter geen geld en tijd meer in moet steken. De meest voorkomende schulden ontstaan door

 • Opstart kosten bedrijf,
 • Investeringsverliezen.

7. Juridische Problemen

Op het moment dat je juridische problemen hebt en je hebt geen noodreserve of spaargeld dan zul je snel schulden maken. De overheid en veel officiële instanties zijn niet erg coulant als het om te betalen bedragen gaat en deze rekeningen negeren is geen optie. Je kunt in deze gevallen beter goede voorzieningen hebben dan geen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Belasting schulden,
 • Boetes,
 • Identiteitsfraude.

Herken jij bovenstaande categorieën waarom mensen schulden maken? Ik lees je reactie graag. Heb jij schulden en wil je weten hoe je die het beste kunt aflossen lees dan hier verder.

6 Tips die je helpen nooit meer rood te staan op je betaalrekening

0

Sta jij wel eens rood op je betaalrekening en wil je hier vanaf? Of misschien sta je stiekem altijd rood of komt de maand altijd een stukje salaris te kort. Hieronder vindt je 6 tips die je helpen om niet meer rood te staan op je betaalrekening.

Niet meer rood staan op je Betaalrekening

1. Stop tijdelijk direct met geld uitgeven

Rood staan op je betaalrekening kost je geld. Het negatieve rente percentage van een betaalrekening is behoorlijk hoog. Om te voorkomen dat je onnodig geld weggooit zorg je eerst voor rust in de afschrijvingen op je betaalrekening zodat je kan richten op stap twee: het maken van een financieel overzicht.

2. Weet wat je inkomen en uitgaven zijn

Maak een financieel overzicht van al je wekelijkse, maandelijkse en periodieke uitgaven. Hierdoor weet je precies wat je speelruimte is en wat niet. Spreek in je huishouden af hoeveel je van die speelruimte je wilt gebruiken om je roodstand in te lopen per maand.

3. Geef minder geld uit

Besparen kan maar op een manier en dat is door minder geld uit te geven dan dat er binnen komt. Als je schulden hebt zul je nog een stapje extra moeten zetten om ervoor te kunnen zorgen dat je die schulden ook echt kunt aflossen.

4. Maak een aflos plan en hou je eraan

Schrijf je eigen persoonlijke aflos plan die jou helpt om je schulden af te lossen. Hierin staat hoelang je er over mag doen van jezelf en hoeveel je iedere maand daadwerkelijk aflost.

5. Bespreek je aflos plan iedere week

Neem je aflos plan op een vast moment in de week door. Bespreek wat je uitgaven zijn geweest en in hoeverre het je gelukt is om je doelen te bereiken. Je zult dit wellicht een moeilijk gesprek vinden. Toch is het voor jezelf goed om aan je financiële problemen te werken.

6. Hef het krediet op je betaalrekening op

Op het moment dat je de roodstand op je betaalrekening hebt weggewerkt heb je de eerste helft van je doel bereikt. Zorg ervoor dat je je maandelijkse verplichtingen kunt nakomen door voor voldoende saldo op je betaalrekening te zorgen. Je kunt nu niet opeens weer meer geld gaan uitgeven! Neem contact op met je bank of log in bij internet bankieren en zeg  je krediet op je betaalrekening op.

Ik ben benieuwd of je deze tips al kende. Wat doe jij om niet rood te staan op je betaalrekening?

De 9 meest voorkomende redenen waarom mensen schulden maken

0

In de maatschappij zoals we die vandaag kennen is het een behoorlijke uitdaging om zonder schulden belangrijke stappen in je leven te kunnen maken. Bijna iedereen heeft vroeg of laat in zijn leven wel een groter geld bedrag nodig dan dat hij op dat moment in zijn reserves beschikbaar heeft. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van een medische ingreep of het bekostigen van een studie. Toch zijn niet alleen de grote of noodzakelijke uitgaven de reden waarom mensen schulden maken. In dit artikel kun je 40 oorzaken lezen waarom mensen schulden maken. Hierna lees je de 9 meest voorkomende redenen waarom mensen schulden maken.

Nederlanders hebben een hoge huishoudelijke schuld vergeleken met de meeste andere westerse landen. De meeste van de schuld bestaat uit woning gerelateerd schulden (hypotheken). De verhouding tussen je totale inkomen en de totale schuld bepaalt of de hoogte van je schulden een probleem is. Dit is voor iedereen dan ook anders.

Ten tweede is de mate waarin jij je comfortabel voelt bij het hebben van schulden hiervoor sterk bepalend. Niet iedereen zal zich even gemakkelijk voelen bij een wellicht goed aflosbaar schuld bedrag. Lees hier meer over wat ik een acceptabel schuld niveau voor een huishouden vind. Weet jij wat de meest voorkomende oorzaken zijn waarom mensen schulden maken? Hieronder lees je de 9 meest voorkomende redenen waarom mensen schulden maken in Nederland.

 De top 9 oorzaken van schulden

 1. Te hoge uitgaven

Of het nu om geld uitgegeven aan kleding, uiteten, de laatste gadgets of misschien een te dure auto gaat, de nummer 1 oorzaak waarom mensen in de schulden komen is doordat zij simpelweg geld uitgeven dat zij niet hebben. Als iemand naar een concert of evenement gaat waar hij eigenlijk geen geld voor heeft zorgt dit er vaak voor dat diegene daarna tot het salaris overgemaakt wordt de volgende maand rood staat en dus schulden heeft gemaakt. Ook het ongecontroleerd geld uitgeven met een creditcard of een klantenkaart zorgt ervoor dat mensen, vaak ongemerkt, schulden maken.

2. Slecht Financieel Management

Mensen die schulden maken zien de realiteit vaak te optimistisch in waardoor zij financiële risico’s nemen die onverstandig zijn.  Dit gedrag is vaak nauw verweven met het nalaten budgetten op te stellen voor diverse kostenposten en zich hier vervolgens ook aan houden. Ook hebben mensen met schulden niet de gewoonte een noodreserve op te bouwen of te sparen waardoor zij grotere uitgaven moeilijker kunnen opvangen. Dit soort gedrag tezamen is vaak het gevolg van een algemeen gebrek aan financiële kennis.

3. Te weinig spaargeld

Mensen zonder een noodreserve of spaargeld zullen plotselinge uitgave en grotere uitgaven moeten financieren vanuit de maandelijkse inkomsten. Vaak zal dit niet mogelijk zijn zonder het betalen van andere rekeningen en uitgaven uit te stellen waardoor er direct financiële problemen ontstaan. Iemand met een noodreserve kan deze uitgavenpost echter opvangen zonder de maandelijkse uitgaven aan te hoeven passen.

4. Scheiding

Een van de meest voorkomende reden waarom mensen schulden maken is door te scheiden of uit elkaar te gaan. Niet alleen de verdeling van bezittingen kan hiervoor zorgen, ook eventueel te maken kosten voor advocaten of een mediator kunnen de kosten al snel doen oplopen. Op het moment dat een partner een groot bedrag op de ander wil verhalen zal deze laatste persoon zich al snel in de schulden moeten steken.

5. Lagere Inkomsten en Werkloosheid

Baan verlies of werken voor een lager inkomen dan in eerdere baan zijn twee van de meest voorkomende oorzaken dat mensen schulden maken. Zeker op het moment dat uitgaven niet op tijd worden teruggeschroefd en worden aangepast aan de nieuwe financiële situatie kunnen schulden snel oplopen. Helaas is het niet altijd mogelijk om uitgaven terug te schroeven doordat de vaste lasten te hoog zijn. Het hebben van een levensreserve voor minimaal 6 maanden helpt je om een periode van tijdelijke werkloosheid te overbruggen.

6. Gokken

Gokken is de beste manier om gegarandeerd geld te verliezen. Casino’s zorgen er namelijk altijd voor dat het voordeel aan hun kant staat waardoor ‘het huis’ altijd wint. Een keertje een gokje wagen is dan ook gegarandeerd geld weg gooien. Iemand met een gokverslaving heeft professionele hulp nodig, die hulp kan op verschillende manieren gegeven worden. Lees hier verder voor meer informatie.

7. Medische Kosten

In Nederland is iedereen wettelijk verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Toch worden niet alle medische kosten vergoed. Denk aan medicijnen die buiten de dekking vallen en je eigen risico. Ook maandelijkse vergoedingen of contributies die betaald moeten worden kunnen oplopen. Als iemand geen reserve heeft gemaakt voor deze uitgaven en geen ruimte heeft in zijn maandelijkse budget zullen er al snel schulden ontstaan.

8. De schijn ophouden

Mensen die hun eigenwaarde afleiden uit de materiële spullen die zij gebruiken zijn vaak overladen met schulden. Veel van hun aankopen worden gefinancierd met leningen in de vorm van koop op afbetaling. Zij kopen vaak luxe spullen waarmee ze de indruk van financieel succes willen geven aan hun omgeving. Helaas trappen mensen hier al te vaak nog in in plaats van te beseffen dat de luxe en weelde veelal bekostigd is met geleend geld. Doordat deze mensen zoveel geld lenen zijn zij financieel allerminst financieel succesvol.

9. Studieschulden

Een goede opleiding kan je verder helpen bij het vinden van een leuke en goed betaalde baan. Voor de meeste mensen betekend dit dat zij tijdens hun studie geld moeten lenen om de meest basale uitgaven te kunnen doen. Ondanks dat de te betalen rente op studieschulden enorm laag is is het verstandigste om zo min mogelijk geld te lenen. Studieschulden kunnen voorkomen worden.  Veel bedrijven zijn ook eerder geneigd om mensen met werkervaring aan te nemen dan mensen zonder enige vorm van ‘extra curriculair’. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om bij hun familie in te trekken om de kosten te drukken.

Herken jij een van de 9 hierboven genoemde oorzaken van schulden in je eigen uitgaven patroon? Wellicht heb je hierdoor ook onbedoeld schulden gemaakt? Als je je van de oorzaak van je schulden bewust bent is het een stuk makkelijker om met aflossen te beginnen op weg naar een schulden vrij leven. Als je wilt weten hoe je het beste je schulden kunt aflossen lees dan “de ultieme gids om je schulden voorgoed af te lossen“. Ik ben benieuwd hoe jij je schulden aflost en lees je reactie graag hieronder.

40 redenen waarom mensen schulden maken

0

Helaas maar waar, schulden ontstaan altijd doordat uitgaven hoger zijn dan inkomsten. De redenen hiervoor liggen altijd in de invloedssfeer van mensen zelf. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het geld dat hij uitgeeft. Ook in die onfortuinlijke situaties die mensen ‘opzadelen’ met onverwachte hoge kosten ligt het wel of niet moeten maken van schulden bij de persoon zelf. Daarom is het opbouwen van een nood reserve van minimaal 1.000 euro en een levensvoorziening voor minimaal 6 maanden zo belangrijk. Hieronder lees je 40 redenen waarom mensen schulden maken.

Ik heb de 40 redenen in zeven groepen bij elkaar gezet zodat je een beter overzicht ervan krijgt. Heb jij schulden en wil je weten hoe je die het beste kunt aflossen zodat je aan een schuldenvrij leven kunt beginnen lees dit dan hier.

1. Te hoge uitgaven

1. Uiteten en winkelen

De makkelijkste manier om schulden te maken is door lekker te gaan winkelen zonder een idee te hebben hoeveel je uitgeeft en hoeveel geld je eigenlijk op je bankrekeningen hebt staan. Of het nu gaat om leuke kleding (dames) of de laatste tech gadgets (heren) gaat. Het resultaat is altijd dat je met een lege bankrekening geconfronteerd zal worden. Ook uit eten gaan terwijl er thuis nog onbetaalde rekeningen liggen zorgt er gegarandeerd voor dat je jezelf in de schulden werkt.

2. Vervoerskosten

Het bezit van een auto kost geld. Helemaal als je een luxe wagen verkiest boven een kleinere en zuinigere auto. Nadat je een auto hebt aangeschaft zul je wekelijks benzine moeten kopen en maandelijks je wegenbelasting en verzekering moeten betalen. Daarnaast kost het vaak geld om je heilige koets te parkeren. Hou bij de aanschaf van een auto daarom rekening met de jaarlijks te verwachte te rijden kilometers, het benzine verbruik, de verzekeringspremie en de wegenbelasting.

3. Recreatie en vermaak

Leuke dingen doen kost meestal geld. Geld lenen om leuke dingen te doen kost nog meer geld. Als je geen geld hebt om naar een concert, festival, pretpark, dierentuin et cetera te gaan kun je dat beter ook niet doen. Er zijn genoeg alternatieve dingen die geen geld kosten of heel weinig geld kosten. Ook ‘speelgoed’ kopen voor jezelf of je kinderen wat je eigenlijk niet kunt betalen zorgt ervoor dat je jezelf met schulden opzadelt. Tevens leer je je kinderen niet dat geld een schaars goed is. Op tweedehands spullen sites als Marktplaats kun je relatief goedkoop spullen kopen. Lees hier hoe je het beste kunt onderhandelen over de prijs.

4. Creditcard Schulden

Op het moment dat er continue uitgaven worden gedaan met een creditcard zonder dat iemand weet hoeveel geld hij of zij in totaal uitgeeft ontstaan er problemen op het moment dat de credit card rekening binnenkomt en meteen een gat slaat in de maandelijkse inkomsten. Voor het vervolgens in termijnen betalen van de credit card rekening betaal je een hoog rente percentage.

5. Recreatieve goederen

Het bezit van een oldtimer of een mooie boot kost geld. Schulden maken voor de aanschaf van een oldtimer of boot is een gegarandeerde manier om geen plezier te maken van een ritje op de weg of over het water. Ook het niet kunnen reserveren voor onderhoud en andere kosten zal voor de nodige financiële problemen zorgen. Zo nu en dan een bootje huren is dan een verstandigere keuzen.

6. Cosmetische chirurgie

Het aanpassen van iemands uiterlijk kost veel geld. Als iemand ervoor kiest om zijn of haar uiterlijk te veranderen zonder dat het geld daarvoor beschikbaar is ontstaat al snel een behoorlijke schuld. Cosmetische chirurgie wordt in bepaalde gevallen vaak medisch of naar aanleiding van een psychologisch rapport vergoed door de zorgverzekering. Zoek dit dan ook uit. Vraag jezelf ook altijd af of cosmetische chirurgie je wel verder helpt. Je uiterlijk verandert dan wel, van binnen blijf je dezelfde persoon.

7. Gokken

Gokken is de beste manier om gegarandeerd geld te verliezen. Casino’s zorgen er namelijk altijd voor dat het voordeel aan hun kant staat waardoor ‘het huis’ altijd wint. Iemand met een gokverslaving heeft professionele hulp nodig, die hulp kan op verschillende manieren gegeven worden. Klik hier voor meer informatie.

 

2. Slecht Financieel Management

8. Ongegrond optimisme

Niets helpt je meer om je financiële zelfmoord te bespoedigen dan continu van meevallers uit te gaan en je eigen financiële realiteit te ontkennen. Een voorbeeld is het uitgeven van je vakantiegeld dat je nog niet hebt ontvangen of uitgaan van een salaris verhoging terwijl die niet doorgaat. Mensen met een ongegrond optimisme hebben vaak niet de discipline om te wachten tot iets zich daadwerkelijk gemanifesteert heeft en wuiven feedback hierover op zichzelf weg.

9. Nalaten te Budgetteren

Budgetteren klinkt niet sexy terwijl dit het wel is. Als je weet hoeveel geld je uit kunt geven kun je veel zelfverzekerder met je geld omgaan. Of je nu met cash betaald of je pinpas gebruikt, je weet wat je wel en niet kunt betalen. Door een maandelijks en een wekelijks budget op te stellen voor de belangrijkste uitgaven posten krijg je veel meer grip op je financiën. De belangrijkste uitgaven posten zijn: vaste uitgaven, boodschappen, zakgeld, et cetera.

10. Weinig of helemaal niet sparen

Mensen zonder een noodreserve of spaargeld zullen plotselinge uitgave en grotere uitgaven moeten financieren vanuit de maandelijkse inkomsten. Vaak zal dit niet mogelijk zijn zonder het betalen van andere rekeningen en uitgaven uit te stellen waardoor er direct financiële problemen ontstaan. Iemand met een noodreserve kan deze uitgavenpost echter opvangen zonder de maandelijkse uitgaven aan te hoeven passen.

11. Gebrek aan financiële kennis

Mensen maken schulden doordat zij de werking van financiële producten niet begrijpen. Vaak geven de verkoop folders van financiële instellingen niet alle informatie over een product weer en moet de consument dit opzoeken in de bijlage, de kleine lettertjes. Doordat iemand zelf niet eerst voldoende kennis opdoet over de producten of diensten die hij afneemt kan hij onvoldoende bepalen wat de gevolgen op de langere termijn voor hem zijn. Ook blijft hierdoor onbekend hoeveel een product echt kost en wat hij ervoor terug krijgt. Teken nooit een financiële overeenkomst als je niet exact weet wat het product precies inhoudt.

12.Slecht Financieel management

Mensen met of zonder schulden die een laissez faire houding hebben zijn gedoemd (nog meer) schulden te maken. Ongeacht de hoogte van iemands inkomsten zullen uitgaven namelijk vroeg of laat altijd hoger zijn dan het geld dat er maandelijks binnenkomt. Doordat iemand met slecht financieel management zelf geen idee heeft van zijn inkomsten en uitgaven zal het pas in een laat stadium duidelijk worden wat de werkelijke status is van zijn schulden en bezittingen.

13. Gebrekkige financiële communicatie

Of je nu een eenpersoons huishouden hebt of met je partner en 6 kinderen een huishouden hebt. Goede open communicatie over financiën is van essentieel belang om financieel gezond te worden en te blijven. Mensen met schulden laten het vaak na om in gesprek te gaan over de inkomsten, de financiële verplichtingen, grote uitgaven, saldo van rekeningen, hoogte van leningen of de hypotheek, reserveringen et cetera. Hierdoor is men vrij snel de controle kwijt en ontstaan en er, vaak ongewild, schulden.

14. Je ouders hebben je niet geleerd om te gaan met geld

Vaak geven mensen met schulden aan dat hun ouders ze de juiste vaardigheden en gedrag niet hebben meegegeven. Hierdoor wisten ze op vroege leeftijd niet hoe ze met geld moesten omgaan. Het is natuurlijk jammer als ouders hun kinderen niet opvoeden met een goed besef van geld en ze leren hoe met geld om te gaan. Nu je echter volwassen bent ben jij aan zet en bepaal je zelf hoe je je geld uitgeeft. Door dit blog te blijven volgen en de vele praktische tips te gebruiken bepaal jij zelf hoe je financiële situatie eruit ziet.

15. Inflatie

De best verborgen belasting waar vrijwel niemand onderuit kan komen is wel inflatie. Door rekening te houden met de verandering in inflatie en hiermee de rente die je op leningen moet betalen kun je betere keuzes maken. Ook kun je je reserveringen aanpassen door ze bijvoorbeeld te verhogen of van strategie te veranderen.

 

3. Slecht Schulden Management

16. Krediet Score opbouwen

De best opgebouwde mythe is wel dat je schulden moet maken of aanhouden om een goede krediet score op te bouwen. Doordat je alleen een krediet score kunt opbouwen door het aangaan van schulden is een krediet score een “Ik hou van Schulden” scoren en niets meer. De beste krediet waardigheid is volledig schulden vrij te zijn.

17. Flits Kredieten

Als de maand altijd te lang is voor je inkomsten en je besluit een flitskrediet af te sluiten om de boodschappen te kunnen doen lijkt het misschien dat je een elementair tijdelijk probleem hebt opgelost. De rente en verwerkingskosten die je betaald voor flitskredieten is echter enorm hoog. De kosten worden echt hoog op het moment dat je een flitskrediet niet geheel terug betaalt als je je inkomsten weer ontvangt. Het beste is dit probleem bespreekbaar te maken bij familie, daar aan tafel aan te schuiven voor het avond eten en direct te beginnen met aflossen van je schulden.

18. Klanten kaarten schulden

Betalen met een klanten kaart lijkt heel makkelijk totdat je een maand later de rekening voor je uitgaven krijgt en je die niet direct kunt betalen. Dan heb je niet alleen een schuld maar moet je ook nog een hoge rente betalen over die schuld. Je kunt dan ook beter je aankopen betalen met een pinpas of contant geld.

19. Hypothecaire Krediet

Je huis kwijtraken omdat je de lening voor te dure spullen of een verbouwing niet meer kan betalen. Het is een zeer pijnlijke situatie waar je liever niet in wilt zitten. Gebruik dan ook eventuele overwaarde van een woning niet om een lening af te sluiten maar sluit je bestaande hypotheek over naar veel lagere rente. Hierdoor hou je maandelijks veel meer geld over zodat je die spullen gewoon contant kunt aanschaffen.

20. Hoge Rentelasten

Rente percentages veranderen en daarmee ook de betalen rente. Door hier rekening mee te houden op het moment dat je een schuld aangaat, bijvoorbeeld een hypotheek afsluit, voorkom je dat je elders in je budget moet snijden om aan je schuld verplichtingen te voldoen op het moment dat de te betalen rente omhoog gaat. Hou hier ook rekening mee voordat je een financiële verplichtingen aangaat.

21. Verzekeringshiaten

Als je onderverzekerd bent waardoor je risico’s die te grote financiële gevolgen voor jou kunnen hebben niet hebt afgesloten kun je in de schulden komen op het moment dat een risico zich ook echt voordoet. Kijk dan ook eens kritisch naar de verzekeringen die je nu hebt afgesloten en welke je afgesloten zou moeten hebben.

 

4. Levensonderhoud

22. Studieschulden

Een goede opleiding kan je verder helpen bij het vinden van een leuke en goed betaalde baan. Voor de meeste mensen betekend dit dat zij tijdens hun studie geld moeten lenen om de meest basale uitgaven te doen. Ondanks dat de te betalen rente op studieschulden enorm laag is is het het verstandigste om zo min mogelijk geld te lenen. Veel bedrijven zijn eerder geneigd om mensen met werkervaring aan te nemen dan mensen zonder enige vorm van ‘extra curriculair’. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om bij hun familie in te trekken om de kosten te drukken.

23. Auto lening

De aanschaf van een nieuwe of jonge auto kan veel geld kosten. Het afsluiten van een lening hiervoor is niet verstandig. De waarden van auto’s daalt enorm snel en vaak betekent het dat je nog bezig bent met het terugbetalen van een lening terwijl je al niet meer in de auto rijdt. Verschillende financieringsvormen die worden aangeboden door autodealers hebben als voorwaarden dat de auto eigendom blijft van de dealer totdat de de laatste termijn betaalt is. Kun je daarvoor niet meer betalen dan ben je vervolgens de auto kwijt.

24. Hypotheek

Voor het aanschaffen van een woning zal vrijwel iedereen een hypotheek moeten afsluiten. Een hypotheek is een van de weinige ‘goede’ schulden die je kunt maken. Als je je maandelijkse verplichtingen niet meer kunt betalen ontstaat er een achterstand op de hypotheek. Bij 3 maanden wordt deze achterstand gemeld bij het BKR. Als je in verzuim blijft, oftewel je kunt de achterstand niet inlopen, dan wordt je klantdossier overgedragen aan de afdeling bijzonder beheer van de bank. Bijzonder beheer afdelingen van banken staan erom bekend klanten in financiële problemen in een bepaalde richting te duwen. Ook als dit niet in het belang van de klant is. Lees meer over de werkwijze van de afdeling bijzonder beheer hier. Hoe je een levensreserve voor minimaal 6 maanden kunt opbouwen lees je hier.

25. Auto reparaties

Naast de aanschaf kosten en de maandelijkse kosten van je heilige koe zul je ook geld moeten betalen voor reparaties. Bij kleine reparaties zal dit veelal voor geen problemen zorgen. Krijg je echter een hoge rekening dan betekent het vaak dat je reserves zult moeten aanspreken zodat je je maandelijkse verplichtingen kunt blijven nakomen. Mensen zonder deze reserves komen bij grotere reparaties dan ook al snel in de schulden.

26. Woning reparaties en verbeteringen

Het aangaan van schulden voor woningverbeteringen zal door de meeste financieel adviseurs niet worden afgeraden. Ik doe dat wel. Het belangrijkste argument van financieel adviseurs is dat de investering zich zal terug verdienen op het moment dat een woning verkocht wordt. Dit voordeel realiseer je echter pas op het moment dat je je woning daadwerkelijk voor een hoger bedrag kunt verkopen. Hiervoor is deze aanname pure speculatie. Mensen zonder reservering voor woning onderhoud zullen hiernaast in de schulden komen op het moment dat er noodzakelijk onderhoud uitgevoerd moet worden.

27. Uitvaart kosten

Als iemand geen reservering heeft gedaan voor zijn begrafenis of crematie en ook geen verzekering hiervoor heeft afgesloten dan kunnen de directe nabestaande zo in de schulden raken door de hoge kosten die bij een uitvaart komen kijken. Voor je eigen uitvaart een verzekering afsluiten is in dit geval dan wellicht ook een wijs besluit. 

28. Het Leven

Het leven in het algemeen kan voor onverwachte kosten zorgen waardoor iemand in de schulden komt. Bijvoorbeeld door een verhuizing voor een baan of het moeten reizen in verband met ziekte of het overlijden van een naaste. Ook kleinere uitgaven die wekelijks voorkomen kunnen voor problemen zorgen. Denk aan sterk gestegen benzine prijs of de prijs voor levensonderhoud. Een noodreserve of levensreserve is dan niet altijd afdoende. Hierdoor zal iemand zijn uitgaven zo snel mogelijk weer in lijn moeten brengen.

 

 

 5. Belangrijke Levensmomenten

29. Trouw ceremonie

Op het moment dat een stel ervoor kiest om een uitgebreide trouw ceremonie te houden lopen de kosten al snel op. De meeste stellen hebben niet de middelen om deze kosten vervolgens direct te kunnen voldoen. Als er een lening wordt afgesloten om de kosten te dragen in plaats van de ceremonie ingetogener te vieren zal het kersverse echtpaar direct in de schulden zitten. Schulden zijn een van de voornaamste oorzaken waarom stellen uit elkaar gaan.

30. Gezinsuitbreiding

Als een stel een kind of kinderen krijgen zal hun uitgaven in een klap enorm omhoog gaan. Naast de eenmalige aankopen van meubilair en dergelijke zal er wekelijks uitgaven bijkomen voor de verzorging, voeding en kleding van de kleintjes. Als een stel hier vooraf geen rekening mee heeft gehouden in hun budget plan en niet gespaard heeft om de vele spullen die vooraf aangeschaft moeten worden te betalen ontstaan er al snel schulden. Juist op het moment dat de prille vader en moeder al hun aandacht aan hun kinderen zouden willen schenken zullen zij meer moeten werken om deze extra kosten te kunnen betalen.

31. Medische kosten

In Nederland is iedereen wettelijk verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Toch worden niet alle medische kosten vergoed. Denk aan medicijnen die buiten de dekking vallen en je eigen risico. Ook maandelijkse vergoedingen of contributies die betaald moeten worden kunnen oplopen. Als iemand geen reserve heeft gemaakt voor deze uitgaven en geen ruimte heeft in zijn maandelijkse budget zullen er al snel schulden ontstaan.

32. Scheiden

Een van de meest voorkomende redenen waarom mensen schulden maken is door te scheiden of uit elkaar te gaan. Niet alleen de verdeling van bezittingen kan hiervoor zorgen. Ook eventueel in te zetten uren voor een advocaat of mediator kunnen de kosten al snel doen oplopen. Op het moment dat een partner een groot bedrag op de ander wil verhalen zal deze laatste persoon zich al snel in de schulden steken.

33. Werkloosheid

Het verlies van een baan is een van de meest voorkomende oorzaak dat mensen schulden maken. Zeker op het moment dat de uitgaven niet op tijd worden teruggeschroefd en worden aangepast aan de nieuwe financiële situatie kunnen schulden snel oplopen. Het is niet altijd mogelijk om uitgaven voldoende terug te schroeven doordat de vaste lasten te hoog zijn. Het hebben van een levensreserve voor minimaal 6 maanden helpt je om een periode van tijdelijke werkloosheid te overbruggen.

34. Onder niveau werken

Op het moment dat iemand er voor kiest (om welke reden dan ook) om werk te doen dat beneden zijn niveau ligt en hij hierdoor een lager salaris ontvangt dan eerst is de kans groot dat uitgaven en inkomsten niet met elkaar in balans zijn. Op het moment dat iemand een lager salaris ontvangt dan hij eerder kreeg maar die persoon dezelfde uitgaven blijft doen zullen er snel schulden worden gemaakt die moeilijk terug te betalen zijn door dit lagere inkomen.

35. Geërfde Schulden

Op het moment dat iemand een erfenis aanvaard zonder een idee te hebben van de werkelijk waarde van die erfenis kan het gebeuren dat je schulden erft waar jij vervolgens aansprakelijk voor wordt gesteld. In het geval het vooraf niet duidelijk is of er nog schulden zijn is het het beste een erfenis beneficiair te aanvaarden. Doe je dit niet dan loop je het risico om onverhoopt met een grote schuld te komen zitten waar jij nu aansprakelijk voor wordt gesteld.

 

6. Slechte investeringskeuzes

36. Opstartkosten bedrijf

Op het moment dat je er aan toe bent om een eigen bedrijf te beginnen krijg je altijd met opstartkosten te maken. Als je geen goed beeld hebt van de te maken kosten, de realistisch te verwachte omzet en daarmee de levensvatbaarheid van een onderneming heb je een grote kans dat je privé geld dat je in die onderneming hebt geïnvesteerd vervolgens gewoon kwijt bent. Leen je hiervoor geld op persoonlijk titel dan zul je dit alsnog moeten terug betalen.

37. Investeringsverliezen

Investeren kan op vele verschillende manieren. Of je nu in aandelen of obligaties belegt of via Kickstarter een start-up mede financiert voor iedere investeringsfinanciering geld dezelfde regel. Investeren doe je me geld dat je niet nodig hebt. Investeren kan namelijk veel geld opleveren maar een investering kan ook ervoor zorgen dat je al je geïnvesteerde geld kwijt bent. Door geen verstandige investeringskeuzes te maken kun je je zelf dus in de schulden steken.

 

7. Juridische Problemen

38. Belastingschulden

Het hebben van schulden bij de Belastingdienst is een van de minst prettige manieren om schulden te hebben. Mensen doen belastingschulden op doordat zij geen rekening ermee hebben gehouden dat een voorlopige aangifte gunstiger uitviel voor henzelf dan de definitieve aangifte en zij geen reservering hebben gedaan om dit geld vervolgens aan de Belastingdienst te betalen.

39. Boetes

Door het overtreden van de wet, bijvoorbeeld de verkeerswet, heb je een schuld bij de overheid in de vorm van een boete. De overheid zal er altijd alles aan doen om die boete op jou te verhalen. De geldigheid en eerlijkheid van een boete buiten beschouwing gelaten is het beste deze dan ook gewoon te betalen. Op het moment dat je geen geld opzij hebt gezet om dit makkelijk te kunnen doen zul je moeten snijden in andere uitgaven, hierdoor kunnen er behoorlijke schulden ontstaan.

40. Identiteitsfraude

Mensen kunnen in de schulden komen op het moment dat zij slachtoffer worden van identiteitsfraude. Deze vorm van criminaliteit komst steeds meer voor doordat steeds meer informatie over mensen wordt opgeslagen. Voor een deel kun je zelf hier tegen beschermen door niet overal allerlei informatie over jezelf achter te laten. Identiteitsfraude doordat data is gehackt bij een bedrijf of bij de overheid is moeilijk om je tegen te beschermen.

Stappenplan om te besparen op je verzekeringen

0

Wat moet je nu eigenlijk doen om te besparen en te bezuinigen op je verzekeringen? Wil jij weten hoe je kunt besparen op je verzekeringen volg dan onderstaand stappenplan en sluit die verzekeringen af die het best passen bij jou persoonlijke situatie.

Stappenplan om te besparen op je verzekeringen

1. Allereerst is het goed om te weten welke verzekeringen je nu hebt afgesloten. Neem je administratie door en maak een lijstje van alle verzekeringen die je tegenkomt. Weet je niet zeker of je nu al je verzekeringen bij elkaar hebt? Neem dan je bank afschriften door en kijk welke afschrijvingen je tegenkomt van verzekeringsmaatschappijen.

2. Neem jou persoonlijke situatie door en bepaal vervolgens heel kritisch welke verzekeringen je nu echt nodig hebt. Hou rekening met de situatie van vandaag maar ook met die van over een een half jaar bijvoorbeeld zodat je gedurende een heel jaar de voor jou meest optimale dekking hebt.

3. Bepaal van iedere verzekering welke kenmerken deze financiële producten het meest gunstig voor jou zijn.

4. Annuleer schriftelijk de verzekeringen die je niet meer nodig hebt zodat je geen geld onnodig meer weggooit. Doe dit direct maar hou er rekening mee dat een verzekering nog een periode kan doorlopen, afhankelijk van de minimale polisduur en opzeg termijn.

5. Start met het vergelijken van de verzekeringen die je wel wilt houden. Vergelijk zowel op de verzekeringsvoorwaarde als de te betalen premie.

6. Bepaal per verzekeringsproduct een aantal kenmerken waarop je wilt vergelijken en zet de resultaten op papier. Hiermee hou je het overzichtelijk en relevant voor jou persoonlijk.

7. Maak zowel gebruik van de websites van de diverse verzekeringsmaatschappijen als verschillende vergelijkingswebsites. De verschillende vergelijkingssites verschillen zowel in aanbod als kwaliteit. Verzekeringen vergelijken kun je hier. Door meerdere bronnen te gebruiken krijg je een realistisch en betrouwbaarder beeld van de verzekeringsproducten die je wilt afsluiten.

8. Het is te overwegen om in je omgeving te vragen hoe mensen verzekerd zijn en welke verzekeringen zij je aanbevelen. Als je dit doet, zorg er dan wel voor dat je feitelijkheden en aannames goed van elkaar weet te onderscheiden.

9. Voel je je onzeker om zelf te bepalen welke verzekeringen het beste voor jou persoonlijke situatie zijn dan kun je overwegen om een financieel adviseur in te schakelen. Hou er rekening mee dat je een provisie betaalt voor deze dienst verlening. Een goed adviseur zal jou niet meer verzekeringen adviseren dan je daadwerkelijk nodig hebt. Helaas zijn er ook veel financieel adviseurs die het niet zo nauw nemen met jou klant belang. Wees hier alert op.

10. Op het moment dat je weet welke verzekeringen het beste passen bij jou persoonlijke situatie sluit je deze af. Pas je lijstje aan (inclusief afsluit datum) zodat je volgend jaar niet opnieuw moet uitvogelen welke verzekeringen je hebt afgesloten.