Select Page

Wat is een BKR registratie?

Het BKR registreert alle leningen vanaf 500 euro die mensen bij banken andere financiële instellingen (kredietverstrekkers) afsluiten. Ook als je een telefoon abonnement hebt afgesloten wordt dit geregistreerd. Nadat een lening volledig is afgelost duurt het 5 jaar voordat een BKR registratie door het BKR automatisch wordt verwijderd.

De BKR houdt bij hoeveel leningen mensen hebben en deelt deze informatie met een kredietverstrekker als je een nieuwe lening wilt aangaan. Hierdoor is het mogelijk om te bepalen of het aangaan van een nieuwe lening wel verantwoord is voor jou. Zo kan er gekeken worden door een kredietverstrekker of het totaal aan aflossingen draagbaar zijn en blijven voor jou persoonlijke situatie.

De meeste mensen zijn bij het BKR geregistreerd omdat zij bijvoorbeeld rood kunnen staan op hun betaalrekening of een creditcard hebben. Van alle mensen die geregistreerd staan bij het BKR hebben ongeveer 7% een negatieve registratie doordat zij niet aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan en de kredietverstrekker dit gemeld heeft bij het BKR.

 

Wat registreert het BKR nu allemaal over mij?

Hieronder lees je wat het BKR allemaal registreert over je als een kredietverstrekker jou bij het BKR registreert. De volgende gegevens worden door je kredietverstrekker bij het BKR doorgegeven:

Persoonsgegevens

 • Achternaam
 • Voorletter(s)
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Postcode en woonplaats

Krediet gegevens

 • Hoogte van het krediet
 • Ingangsdatum van het krediet
 • Voorziene maand waarin de laatste aflossing wordt betaald
 • Maand waarin de werkelijke aflossing is betaald
 • Soort krediet
 • Eventuele bijzonderheden zoals een achterstand

De volgende krediet soorten worden herkend

 • Roodstand limiet
 • Persoonlijke Lening
 • Doorlopende krediet
 • creditcard limiet
 • kopen op afbetaling
 • klantenpas limiet
 • betalingsachterstand van de hypotheek van meer dan 120 dagen.

Geregistreerd staan bij het BKR betekent niet dat je geen nieuwe lening meer kan aangaan. Je BKR registratie geeft jou en kredietverstrekkers alleen maar een overzicht van alle leningen die je op dit moment al hebt afgesloten.

 

Negatieve BKR Codering

Als je je betaal verplichtingen niet nakomt dan zul je hiervan allereerst door de kredietverstrekker op de hoogte worden gesteld. Reageer je hier niet op en betaal je je lening niet terug dan pas zul je een negatieve BKR codering krijgen. Bij hypotheken geld dat je een betaal achterstand van meer dan 120 dagen moet hebben.Er zijn twee soorten Negatieve BKR Coderingen:

De Achterstandsmelding (A-code): Je hebt een achterstand van enkele maanden in het nakomen van je betalingsverplichtingen. Het verschilt per kredietsoort na hoeveel tijd deze achterstand wordt gemeld. Dit kan gaan om de maandelijks te betalen aflossing op een lening bij een bank maar ook je betaalverplichting bij een postorderbedrijf. Er is geen minimum bedrag waardoor je ook een negatieve BKR Codering kan krijgen als je een rekening van een paar euro niet betaalt. Voordat een kredietverstrekker een achterstand meldt bij het BKR zijn zij verplicht je hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Je hebt dan veelal nog enkele dagen de tijd om aan je betaal verplichtingen te voldoen. Op het moment dat je een A-codering hebt kun je bij de meeste banken geen lening meer aangaan. Zo wordt je beschermd voor nog meer financiële problemen.

De Herstelmelding (H-code): Op het moment dat je weer aan je betaal verplichtingen voldoet geeft de kredietverstrekker dit door bij het BKR. Als je lening wordt beëindigd na het voldoen van je achterstand dan wordt er geen H-code doorgegeven maar wordt de einddatum van de lening toegevoegd aan de A-code.

Naast de A en H code zijn er nog de cijfercodes 1 tot en met 6.

Code 1  Dit betekent dat er een aflossings- of schuldregeling is getroffen, nadat uw betalingsachterstand is ontstaan.

Code 2  Een code 2 geeft aan dat de kredietverstrekker het bedrag dat u nog moet betalen (de restant vordering) in één keer opeist. Dit betekent dat de kredietverstrekker van u verwacht dat u het hele openstaande bedrag in één keer terugbetaalt. In veel gevallen draagt de kredietverstrekker de vordering over aan een incassobureau.

Code 3  Een code 3 kan twee betekenissen hebben namelijk afboeking of kwijtschelding.

Afboeking: bij een afboeking besluit de kredietverstrekker om het dossier voorlopig te laten rusten. Binnen een termijn van 5 jaar moet de kredietverstrekker u wel aanschrijven anders gaat de verjaring in. Zij melden dan een code 3 ZONDER einddatum.

Kwijtschelding: Bij een kwijtschelding wordt afgesproken dat er een bepaald bedrag voldaan moet worden en een bedrag wordt kwijtgescholden. De kredietverstrekker meldt dan een code 3 MET einddatum. Er zijn dan geen financiële verplichtingen meer op dit krediet.

Code 4  De kredietverstrekker heeft geen contact met u kunnen leggen. U was of bent gedurende een langere tijd onbereikbaar (geweest).

Code 5  Er is een preventieve betalingsregeling getroffen voor een hypotheek. Deze code is van tijdelijke aard. Als de betaalregeling is afgelopen, wordt deze code weer verwijderd.

 

Hoe ga ik na wat mijn BKR registratie is?

Als je wilt weten hoe jou BKR registratie eruit ziet kun je dit op 3 manieren eenvoudig nagaan.

 1. Online kun je je persoonlijk overzicht opvragen en betalen op de website van het BKR. Doe dit alleen op een privé computer en niet op een openbaren computer. Je vind de website van het BKR hier.
 1. Bij ieder bankfiliaal in Nederland kun je vragen om de folder “Wat doet BKR voor mij?” en ter plekke invullen. Neem wel je legitimatiebewijs mee. Vul het aanvraag formulier in en betaal de administratie kosten (4,95 euro plus de verzendkosten 12,70 voor je thuisadres). Je krijgt het formulier binnen 1 a 2 weken thuis gestuurd.
 1. Je kunt tenslotte ook langs gaan bij het BKR in Tiel. Hiervoor maak je van tevoren een afspraak met het BKR zelf. Als je niet in de buurt woont bedenk dan goed of dit wel een efficiënte keuze voor jou is.

 

Wat moet ik doen als ik een negatieve BKR registratie heb?

Het is nooit leuk als je er onverwacht achter komt dat je een negatieve BKR codering hebt. Je eerste reactie is wellicht een kredietverstrekker, je bank of een postorder bedrijf de schuld te geven, toch heb je deze codering in de meeste gevallen aan jezelf te danken. Je bent je financiële verplichtingen namelijk bedoelt of onbedoeld niet nagekomen en de Negatieve BKR Codering is een van de gevolgen hiervan.

Het beste wat je nu kunt doen is het nakomen van je financiële verplichtingen prioriteit te geven. Zorg er voor dat je openstaande rekeningen direct betaald en los je schulden af. Ga tenslotte geen nieuwe schulden meer aan. Je negatieve BKR codering verdwijnt na 5 jaar automatisch. Dit geeft jou ruim de tijd om je financiën op orde te krijgen en een mooi bedrag te sparen.

Wat moet ik doen als ik vermoed dat de BKR registratie niet juist is?

Als je van mening bent dat een BKR codering niet juist is neem dan in eerste instantie schriftelijk contact op met de krediet verstrekker. Leg duidelijk uit waarom de codering niet klopt. Toon met kopie van documenten (bijvoorbeeld bank afschriften) ook aan waarom de codering onjuist is en verzoek om correctie hiervan door de kredietverstrekker. Op het moment dat je er niet uit komt met de kredietverstrekker zelf kun je contact opnemen met de geschillencommissie van het BKR. De kosten hiervoor zijn op dit moment 50 euro. Lever bij de geschillencommissie de schriftelijke documentatie aan waaruit blijkt dat de codering onjuist is. Op het moment dat je gelijk krijgt ontvang je de 50 euro terug.

Het BKR en mijn registratie

Alle leningen van meer dan 500 euro worden geregistreerd bij het BKR. De meeste mensen in Nederland staan geregistreerd bij het BKR. Kredietverstrekers kunnen uit de registratie een goede afweging maken om jou wel of niet een lening te geven. Dit beschermt jou zodat je niet teveel schulden aangaat. Als je wilt weten wat je BKR registratie is kun je dit op een makkelijke manier nagaan. Mocht je het niet eens zijn met een codering dan neem je eerst contact op met de kredietverstrekker en pas als je er niet uitkomt kun je contact opnemen met de Geschillencommissie van het BKR.