Select Page

Helaas maken de meeste mensen vroeg of laat in hun leven schulden. Mensen maken om allerlei persoonlijke redenen schulden. De redenen waarom mensen schulden maken is enorm lang. Weet jij waardoor jezelf of andere mensen schulden maken? Hieronder lees je 6 hoofdoorzaken waarommensen schulden maken.

Meer geld uitgeven dan er binnen komt

De meest voorkomende reden van schulden is dat een huishouden meer geld uitgeeft dan dat er binnen komt. De hoogte van het inkomen dat een huishouden heeft maakt hierbij niet veel uit. Zowel grote uitgaven als kleine uitgaven kunnen hier debet aan zijn. Bij grote uitgaven kun je denken aan cosmetische chirurgie, recreatieve goederen en creditcard schulden. Bij kleine uitgave kun je denken aan uiteten, winkelen en vervoerskosten maar ook aan recreatieve uitgaven. Tenslotte is structureel gokken een oorzaak ervan dat er meer geld uitgegeven wordt dan dat er binnen komt.

Niet op je geld letten

Schulden ontstaan vaak ook doordat mensen geen goed beeld hebben van hetgeen er binnen komt en zij weer uitgeven. Ze praten er niet over met hun partner en beschikken niet over de vaardigheden om hun eigen financiële huishouden te runnen. Soms komt dit doordat deze mensen hier niets over hebben geleerd in hun opvoeding. Vaker is het zo dat zij zelf geen moeite hebben gedaan om financiële kennis op te bouwen. Hierdoor laat men het dan bijvoorbeeld na om te budgetteren of is iemand veel te optimistische over de eigen financiële situatie.

Aflossen van schulden lukt maar niet

Het aflossen van schulden is voor de meeste mensen een langdurig en pijnlijk proces. Allereerst moet er extra geld uitgegeven worden aan rente en aflossing. Daarnaast ligt de reden waarvoor men geld leende vaak al ver in het verleden. Hierdoor is het extra lastig jezelf te motiveren om gedurende een langere periode (bijvoorbeeld een jaar) te blijven aflossen. Mensen die helemaal geen grip meer hebben op hun financiële situatie sluiten dan bijvoorbeeld flitskredieten af om steeds groter wordende tekorten te dichten.

Het leven dat men leidt is te duur

Als iemand zich een levensstijl aanmeet die niet past bij zijn inkomen zullen er schulden ontstaan. Ook een lager inkomen genieten dan men eerder gewend was is een veel gehoorde oorzaak. Dit kan doordat iemand bijvoorbeeld zijn eigen (studie)schulden negeert en niet meetelt. Onverwachte reparaties van de eigen woning of auto zijn ook oorzaken die ervoor zorgen dat het leven duurder is dan wenselijk. Tenslotte kunnen financiële verplichtingen als hypothecaire leningen een groter gat slaan op het moment dat een rente vaste periode afloopt.

Feesten en belangrijke levensmomenten kosten veel geld

Belangrijke momenten in het leven kosten vaak veel geld en als mensen hier geen rekening mee houden dan kunnen deze momenten voor enorme schulden erna zorgen. Een goede voorbereiding op dit soort momenten is dan ook van belang. Je kunt hierbij denken aan vrolijke momenten als een trouwceremonie en gezinsuitbreiding. Ook moeilijkere momenten als ziekenhuis opnames, een scheiding, werkloosheid of geërfde schulden kunnen voor onverwachte grote schulden zorgen.

Zakelijke slechte keuzes maken

Op het moment dat iemand een eigen bedrijf begint zal hij opstartkosten moeten maken. Deze opstartkosten kunnen terugverdiend worden op het moment dat een zaak daadwerkelijk goed gaat lopen. Gebeurt dit niet, dan zijn deze uitgaven als verloren te beschouwen. Hetzelfde geldt voor investeringen in andere bedrijven of start-ups.

Herken jij een of meer van bovenstaande oorzaken van schulden? Of misschien heb je nu wel schulden? Lees hier de ultieme manier hoe je het beste van je schulden kunt afkomen. Zijn er nog meer redenen te noemen waarom mensen schulden maken?