Select Page

De neerwaartse schulden spiraal is de term die gebruikt wordt voor de situatie wanneer een individu land of bedrijf steeds verder oplopende schulden aangaat. Dit steeds grotere wordende schuld bedrag en het oplopende rentebedrag worden steeds onhoudbaarder en leiden uiteindelijk tot het persoonlijk faillissement van die persoon.

Helaas zal de omgeving van iemand die in een neerwaartse schulden spiraal zit hier pas na een langere periode achter komen. Vaak zal de persoon die teveel geld uitgeeft dit lang blijven ontkennen omdat hij in de ontkenningsfase zit. Hierdoor worden de financiële problemen alleen maar groter met alle gevolgen van dien.

Vaak denken Nederlanders dat mensen uit andere landen meer privé schulden maken, toch is dit niet zo. Nederlanders hebben relatief weinig eigen vermogen en een van de hoogste privé schulden van alle Europese landen. Deze schulden bestaan voornamelijk uit hypotheek schulden. Op het moment dat je niet meer in staat bent om de groei van je schulden te controleren zit je in een schuld spiraal. Hieronder lees je hoe de neerwaartse schulden spiraal er uit ziet.

 

Stadia van de Neerwaartse Schulden Spiraal

  1. Geeft teveel geld uit. Doordat iemand te hoge uitgaven heeft in verhouding tot zijn inkomsten. Door langdurig, om welke reden dan ook, meer uit te geven dan dat er binnen komt ontstaan er achterstanden in betalingen, gaat men schulden aan en worden daadwerkelijke betaling van producten en diensten verschoven naar de toekomst. Iemand past dus zijn levensstijl niet aan aan zijn inkomen en blijft geld uitgeven terwijl dit onverstandig is.
  2. Blijft geld lenen. Doordat iemand meer geld blijft uitgaven blijft diegene ook meer geld lenen om de gaten in zijn budget iedere maand weer te dichten. Het totale schuld bedrag groeit iedere maand verder, net als het maandelijks te betalen rente bedrag. De financiële onbalans neemt iedere maand verder toe. De neerwaartse schuld spiraal is nu echt begonnen.
  3. Rente en terugbetaling worden groter. De hierdoor ontstane verplichtingen om de gemaakte schuld en de hier bovenop te betalen rente groeien steeds verder in omvang. Doordat iemand zijn uitgaven niet of onvoldoende aanpast aan zijn inkomsten wordt de afstand tussen zijn uitgaven en inkomsten steeds groter. De maandelijks schuld en de rentelast wordt steeds zwaarder.
  4. Verzuimt levensstijl aan te passen. Ondanks dat het iedere maand zwaarder wordt om de financiële verplichtingen te blijven voldoen past iemand zijn levensstijl en daarmee zijn uitgaven patroon niet aan. Iemand ontkent dat hij een financieel probleem heeft of heeft niet de middelen om in zijn uitgaven te snijden waardoor deze lager kunnen worden dan de inkomsten.
  5. Onhoudbaar groot deel van inkomsten gaat naar schuldaflossing en rente. Doordat het budget gat niet wordt opgelost wordt het steeds moeilijker om aan alle financiële verplichtingen te blijven voldoen. De situatie wordt ongezond en de kans dat iemand een financiële verplichting niet nakomt wordt steeds groter.
  6. Niet nakomen van financiële verplichtingen. De persoon betaalt een of meerdere rekeningen niet op tijd of helemaal niet of komt zijn aflossings- en rentebetalings- verplichting niet na. Hierdoor zal de leverancier van die spullen of de financierder van de lening zich op dit individu willen verhalen. Als deze het vermoeden heeft dat de persoon helemaal niet aan zijn verplichtingen zal voldoen kan deze beslag laten leggen op iemands loon.
  7. Loon beslag en persoonlijk faillissement. Door aanhoudend niet aan zijn verplichtingen te voldoen zal er beslag gelegd worden op het loon van die persoon. Het kan voorkomen dat meerdere partijen dit tegelijk willen doen. Mocht het zo er naar uitzien dat iemand zijn totale schuld niet zal kunnen nakomen dan kan diegene persoon failliet worden verklaart. Op dat moment eindigt de persoon met geen enkele waardevolle bezittingen of spaargeld meer en zal die helemaal weer opnieuw moeten beginnen met het financieel opbouwen van zijn leven.

Heb jij het gevoel dat je teveel schulden hebt lees dan “de ultieme gids om je schulde voorgoed af te lossen“en begin de reis naar een schuldenvrij leven nu direct. Ben je op zoek naar professionele hulp omdat je bang bent dat je schulden probleem niet zelf kunt oplossen? Kijk dan hier voor een overzicht van betrouwbare schuld hulpverleners.