Select Page

De meest voorkomende leningvormen zijn de persoonlijke lening en het doorlopend krediet. Ondanks de relatieve eenvoud om dergelijke leningen af te sluiten bij commerciele aanbieders zijn deze lening vormen enorm verschillend en zal de discipline en je inzet die je nodig hebt om ze af te lossen behoorlijk verschillen. Ik ben van mening dat je in principe geen geld moet lenen tenzij dit echt niet anders kan omdat je een urgente rede hebt. Geld lenen voor een keuken omdat de kleur van keukenkastjes je nu tegenstaat is geen urgente reden in mijn ogen. Geld lenen omdat je wasmachine er plotseling mee ophoudt en je nog geen spaarpotje hebt om een nieuwe van te financieren weer wel.

Op internet zul je veel websites aantreffen die je ook informeren wat het verschil is tussen een persoonlijke lening en een doorlopend krediet. Naast een summiere uitleg bieden ze vervolgens een link aan die je naar een pagina of vergelijkings site sturen met een overzicht van leningen met de beste tarieven en voorwaarden. De beste voorwaarde voor jou is om helemaal geen lening af te sluiten en enkel aankopen te doen van je eigen verdiende en gespaarde geld. Dan betaal je helemaal geen rente en hoef je ook geen geld terug te betalen. Dit betekent minder zorgen voor jou.

 

“Cash is King. Geef geen geld uit dat je niet bezit.”

 

Het verschil tussen een persoonlijke lening en een doorlopend krediet

Omdat het belangrijk is dat je begrijpt wat het verschil is tussen een persoonlijke lening en een doorlopend krediet leg ik je dit hierna uit.

 

Persoonlijke lening

Bij een persoonlijke lening wordt voorafgaand aan het aangaan van de lening alles vastgelegd: het te lenen bedrag, het rente percentage, de looptijd en het maandbedrag. Doordat alles vaststaat weet je ook precies wanneer de lening volledig is afgelost. Bij sommige aanbieders moet je een boete betalen als je extra wilt aflossen bij andere niet. Binnen dezelfde lening kun je niet opnieuw geld opnemen. Dit is een leningvorm waarbij je vooraf gaand aan het aangaan van de lening exact weet waar je aan toe bent.

 

Doorlopend krediet

Bij een doorlopend krediet wordt vooraf alleen de maximale leensom bepaalt die je mag gebruiken. De rente is variabel en afhankelijk van de daadwerkelijke marktrente. De looptijd is in theorie oneindig en zolang jij je aan verplichtingen tegemoet komt zal de geld verstrekker een doorlopend krediet niet opzeggen. Je weet niet welk maandbedrag je zult moeten betalen enkel dat dit minimaal 2% is van het totale daadwerkelijk geleende bedrag. Bij sommige aanbieders moet je een boete betalen als je extra wilt aflossen bij andere niet. Binnen dezelfde lening kun je geld opnemen, aflossen en weer opnemen. Dit is een leningvorm waarbij je vooraf gaand aan het aangaan van de lening niet weet wat je daadwerkelijk zult lenen en hierdoor maandelijks zult moeten betalen.

 

Aspect Persoonlijke Lening Doorlopend Krediet
Doel Vaak gebruikt voor de aanschaf van een auto of een keuken waarbij het totaal benodigde bedrag bekend is. Vaak gebruikt voor de financiering van een verbouwing. Voorafgaand wordt een maximum bedrag vastgelegd.
Leenbedrag Staat voorafgaand vast en verandert niet. Je weet exact hoeveel geld je leent. Er wordt een maximaal te lenen bedrag vast gesteld. Je kunt hierbinnen vrij uit opnemen, aflossen en weer opnemen. Je weet niet hoeveel je leent.
Rente percentage

Vast rente percentage die niet mee verandert met de markt.

Rente percentage is hoger dan op een doorlopend krediet.

Variabel rente percentage die wel mee verandert met de markt rente.

Rente percentage is lager dan op een persoonlijke lening.

Looptijd Vaste looptijd Variabele looptijd
Aflossing Vooraf bepaalde maandelijks maandbedrag waarin zowel de rente als de aflossing verwerkt zit. Het minimale aflossings bedrag bedraagt 2% van het daadwerkelijk geleende bedrag.
Bijlenen Is niet mogelijk binnen dezelfde leen overeenkomst Is mogelijk binnen het vooraf overeengekomen maximum bedrag.
Vervroegd aflossen Is mogelijk. Mogelijk wordt er een boete in rekening gebracht. Is mogelijk. Mogelijk wordt er een boete in rekening gebracht.
Discipline Gevraagde discipline is laag, zolang je maar het afgesproken maand bedrag blijft betalen. Gevraagde discipline is hoog. Je zult zelf initiatief moeten nemen om daadwerkelijk af te lossen.
Benodigde inzet om af te lossen Is laag, gebeurt automatisch Is hoog, je zult zelf iedere maand je moeten inzetten.
Hoe kom je er weer af? Blijf het maanbedrag betalen. Wil je meer aflossen neem dan contact op met de geld aanbieder een geef aan of je eenmalig een extra bedrag wilt aflossen of maandelijks een hoger bedrag. Je geldverstrekker zal vervolgens aangeven wat de mogelijkheden zijn en uitleggen wat een eventuele boete is. Begin zo spoedig mogelijk met aflossen en neem geen enkel bedrag meer op. Maak een overzicht waarop je visualiseert welk bedrag je al hebt afgelost en wat er nog openstaat.
Voordelen

Vast bedrag, je weet waar je aan toe bent.

Relatief makkelijk om af te lossen

Binnen maximum bedrag flexibel op te nemen bedrag.

Relatief laag rente percentage

Nadelen

Relatief hoog rente percentage.

 

Veel discipline nodig om af te lossen.

Je weet vooraf niet waar je aan toe bent en wat de verplichtingen zijn die je aangaat.

 

“Het beste is helemaal geen geld lenen, heb je een urgente reden leen dan zo een klein mogelijk bedrag in een persoonlijke lening. Zeg ‘NEE’ tegen een aanbod om meer te lenen dan dat je echt nodig hebt voor die urgente reden.”

 

Aflossen en terugbetalen

Zoals al gezegd ben ik tegen het lenen van geld als er geen urgente reden voor is. Hier dan ook geen link naar een vergelijkingssite van leningen die jou alleen verder afhankelijk maakt. Mocht je om welke rede dan ook al een persoonlijke lening of een doorlopend krediet zijn aangegaan en je wilt weten hoe je deze het beste kunt aflossen en hoe je jezelf kunt motiveren en helpen lees dan eens verder bij de volgende twee artikels.

Heb jij een persoonlijke lening of een doorlopend krediet? Hoe heb jij je keuze gemaakt en waar heb je het geld voor gebruikt? Ik ben benieuwd hoe je die keuze hebt gemaakt en hoe je nu de lening ook weer aflost, laat je reactie hieronder achter.