Select Page

De hoeveelheid privé schulden neemt helaas nog steeds toe in Nederland. Mensen maken schulden om verschillende redenen. Ik vind dat je het maken van schulden zoveel mogelijk moet beperken, sommigen aankopen kun je echter bijna niet doen zonder een lening af te sluiten. Hoe zou je schulden kunnen indelen in verschillende categorieën? Afhankelijk van hoe je tegen schulden aankijkt kun je privé schulden indelen op 3 verschillende manieren.

3 Verschillende manieren om schulden in te delen

Allereerst kunnen je kijken naar de primaire oorzaak van het aangaan van schulden. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt in overlevingsschulden, overbestedingsschulden, aanpassingsschulden en compensatieschulden. Daarnaast kun je de aangegane schulden, zeer controversieel, indelen in goede schulden tegenover slechte schulden. Tenslotte kun je schulden indelen in het soort overeenkomst dat is afgesloten tussen de geldverstrekker (schuldeiser) en de schuldenaar.

 1. Oorzaken van schulden

Als je ongeacht de soort overeenkomst kijkt naar de achterliggende oorzaak van schulden kunnen we een viertal oorzaken van het aangaan van schulden herkennen: Overlevingsschulden, Overbestedingsschulden, Aanpassingsschulden en  Compensatieschulden. Bij iedere oorzaak is iemand niet in staat (gebleken) om tijdig zijn gedrag tijdig aan te passen waardoor zijn financiële positie uit balans raakte.

Overlevingsschulden

De totale inkomsten zijn te laag in verhouding tot de totale uitgaven van een huishouden. Hierdoor kan het gebeuren dat rekeningen te laat worden betaald, men rood staat op de betaalrekening of leningen afsluit die de primaire behoefte van een huishouden moeten betalen zoals: huur, gas, water, elektriciteit, voeding. Dit komt vaak voor bij mensen met een laag inkomen.

Overbestedingsschulden

Er wordt maandelijks te veel geld uitgegeven aan onnodige zaken waardoor er schulden ontstaan. Iemand met overbestedingsschulden heeft veelal voldoende inkomsten maar weet zichzelf niet te weerhouden van impulsieve aankopen en verliest veelal daardoor het overzicht op alle inkomsten en uitgaven.

Aanpassingsschulden

Schulden ontstaan door een verandering in de persoonlijke situatie van iemand. Denk hierbij aan gezinsuitbreiding, verlies van baan, langdurige ziekte of een scheiding. Iemand met aanpassingsschulden is te langzaam geweest in het aanpassen van zijn of haar uitgaven (en inkomsten) aan de nieuwe situatie en had geen noodreserve of leefreserve. Had iemand deze reserves wel gehad en had diegene adequaat gereageerd dan waren er geen schulden ontstaan.

Compensatieschulden

Compensatieschulden vloeien voort uit compensatiegedrag. Hierbij heeft iemand psychische problemen waardoor hij of zij op een zeer onverstandige manier geld uitgeeft. Bijvoorbeeld door te gokken, drugsgebruik, een koopverslaving et cetera. Mensen met compensatieschulden zullen allereerst psychische hulp moeten zoeken voordat zij hun financiële situatie blijvend kunnen verbeteren.

 1. Goede schulden versus slechte schulden

Ondanks dat sommigen schulden in een grijs gebied vallen, wordt goede schuld meestal gedefinieerd als geld geleend om aankopen te financieren die je echt nodig hebt of die in waarden stijgen. Slechte schuld wordt gezien als geld geleend voor spullen die je alleen maar graag wilt hebben en die in waarden dalen in de loop van de tijd.

Goede schulden

Schuld wordt over het algemeen als goed beschouwt als het je helpt bij de aankoop van rijkdom verhogende dingen (assets). Dit zijn dingen die in de loop van de tijd je van een inkomen zullen voorzien of in waarde zullen stijgen. Het zijn verstandige investeringen die een positief effect hebben op je financiële toekomst op de langere termijn en geen negatief effect hebben op je financiële positie. Voorbeelden van goede schuld zijn bijvoorbeeld:

 • geld lenen voor onderwijs,
 • geld lenen voor medische kosten,
 • geld lenen voor de aanschaf van een woning (hypotheek).

Slechte schulden

Schuld wordt als slecht of schadelijk beschouwd voor je vermogens positie als het wordt gebruikt om de aankoop te financieren van spullen die in waarde dalen of geen geld zullen opleveren. Dit soort schulden verslechteren je financiële positie alleen maar en hebben geen blijvend positief effect op je leven. Door het aangaan van deze schulden beroof je jezelf in de toekomst van financiële ruimte die je dan wellicht hard nodig hebt. Voorbeelden van slechte schuld zijn bijvoorbeeld:

 • Geld lenen voor een luxueuze vakantie, juwelen of dure kleding,
 • Geld lenen voor de aanschaf van een auto (nieuw of gebruikt),
 • Consumptieve leningen,
 • Koop op afbetaling leningen (bijvoorbeeld 50% – 50% leningen voor de aanschaf auto)
 • Creditcard schulden,
 • Flits-kredieten (de slechtste schulden die je kunt hebben).
 1. Soort overeenkomst

Nu je weet wat de oorzaak van schulden kan zijn en je begrijpt waarom schulden bijna altijd slechte schulden zijn is het tijd om te kijken naar de soorten schulden die er zijn. Omdat schulden in onze huidige maatschappij helaas als normaal worden beschouwt herkennen veel mensen schulden niet meer. Hieronder vindt je een overzicht van de meest voorkomende soorten schulden. Heb jij schulden? Kijk dan op deze pagina om te lezen hoe je het beste je schulden kunt aflossen.

 • Achterstallige rekeningen: openstaande rekening die voorbij de betalingstermijn zijn, zijn schulden. Denk hierbij ook aan de bekende postorderbedrijven. Voorkom het niet op tijd betalen van rekeningen zodat je geen extra kosten moet betalen.
 • Krediet op betaalrekening: oftewel rood staan. Is een schuld met rentes die kunnen oplopen tot 14%. Ook als je nooit rood staat, maar je wel rood kunt staan wordt dit meegeteld in het bepalen van je financiële positie. Lees hier hoe je KOB opzegt.
 • Consumptieve Leningen: De bekendste consumptieve leningen zijn het doorlopend krediet en de Persoonlijke lening. Beide zijn schulden waarvan de rente varieert afhankelijk van het te lenen bedrag en jou persoonlijke financiële positie. Lees hier meer.
 • Studieschulden: Schuld aangegaan om je studie mee te bekostigen. Hopelijk heb je dit geld wijs besteed. Rente percentages zijn veelal minder dan 1%.
 • Geld geleend van familie of vrienden: zo makkelijk als het lijkt om geld van andere mensen te lenen zo makkelijk is het ook om je goede relatie met die ander in gevaar te brengen. De vergoeding is afhankelijk van wat je hebt afgesproken. Zorg ervoor dat je bij grotere bedragen goede afspraken maakt en dit vast legt op papier.
 • Achterstand gas, water en licht: achterstallige rekeningen bij je water of elektriciteitsbedrijf zijn schulden. Op het moment dat je niet betaald kun je afgesloten worden.
 • Achterstand huur: achterstand op je huur is een schuld. Door het niet betalen van je huur kun je uit je huis gezet worden.
 • Achterstand hypotheek: achterstand op je hypotheek betalingen zijn schulden en zorgen er na drie maanden voor dat je een negatieve BKR codering krijgt. De bank kan je uit de woning zetten en deze in een executie veiling van de hand doen. De bank zal daarna een eventueel verlies nog steeds op je proberen te verhalen. Als je een achterstand hebt op je hypotheek is het van belang zo snel mogelijk deze in te lopen.
 • Autofinanciering: Iedere manier waarop je de aanschaf van een auto financiert is een schuld. Let op dat “koop nu betaal later tegen 0%” vaak zeer hoge rente percentages kent na de rente vrije periode. Ook iedere privé lease vorm die je aangaat is een schuld. Je bent pas echt eigenaar van de auto als je de laatste termijn of de slot som hebt betaald.
 • Creditcard of krediet op klantenkaart: Op het moment dat je creditcard rekening niet automatisch van je bankrekening wordt afgeschreven of je zelf deze rekening niet direct betaald, heb je een schuld tegen een veelal hoog rente percentage.
 • Boetes en Fraudeschulden: Schulden aan de overheid zijn nooit prettig omdat de overheid een oneindige reserve heeft om de schuld terug te vorderen. Tevens kunnen deze schulden enorm oplopen doordat je bruto bedragen moet terug betalen en er direct handelingskosten worden gerekend.
 • Belasting schulden, gemeentelijke heffingen: Op het moment dat je te laat bent met het betalen van deze centrale en decentrale belastingen en je hebt niet tijdig een regeling getroffen heb je een schuld bij de overheid. Deze zal er alles aan doen om die te verhalen.
 • Uitgestelde betaling: Op het moment dat je een product koopt tegen een uitgestelde betaling ben je een schuld aangegaan. En ondanks dat je initieel wellicht geen rente hoeft te betalen is de rente na deze periode zeer hoog.
 • Flitskredieten: Oftewel leningen die je slechts voor enkele dagen aangaat zijn de slechtste schulden die je kunt maken. De rente tarieven zijn zeer hoog. Daarnaast worden enorme handelingskosten in rekening gebracht. Leen dan ook nooit geld in de vorm van een flitskrediet.

 

Schulden Samengevat

In onze huidige maatschappij sluit iedereen wel eens een lening af op een zeker moment. Weten wanneer het maken van schulden verstandig is en wanneer niet en begrijpen wat de oorzaak is van jou schulden verbetert je financiële positie en je kansen op succes in jou leven.

Het besten is om niet meer schulden te maken dan dat je comfortabel kunt terug betalen. Met comfortabel bedoel ik dat je de schuld in een hoog tempo kan terug betalen zonder te moeten ingeven op andere aspecten (je andere uitgaven) van je leven. Laat je totale schuld omvang in ieder geval nooit meer dan 33% van je bruto (huishouden) inkomen bedragen.

Helemaal geen schulden maken, de woning financiering uitgezonderd, is de beste keuzen in mijn ogen. Helaas zijn er maar weinig mensen die zich dit kunnen veroorloven vanuit hun financiële positie. Als uitgangspunt “alles met mate” hanteren is een goede benadering om met schulden om te gaan. Tenslotte heeft iedere schuld, goed of slecht, nadelen. Als jij van mening bent dat je teveel schulden hebt of je wilt weten hoe je je schulden het beste kunt terug betalen lees dan “de ultieme gids om je schulden voorgoed af te lossen“.

Wat voor schulden heb jij gehad en hoe hebben die invloed gehad op jou leven? Wat is volgens jou de slechtste schuld die mensen kunnen maken?